Steakwallet is now OMNI
Read the Announcement
Cover image for ĐẶT CƯỢC LÀ GÌ?

ĐẶT CƯỢC LÀ GÌ?

  • Đặt cược (Staking) là một phương pháp được sử dụng để xác thực các giao dịch trên các blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận được gọi là Proof-of-Stake.

  • Nhiều nhà đầu tư đặt cược tài sản của họ để kiếm phần thưởng.

  • Bạn có thể bắt đầu với việc đặt cược trên ứng dụng Omni (iOS, Android).

Đặt cược tài sản tiền điện tử có nghĩa là gì?

Vì các blockchain được phân cấp nên chúng cần một cơ chế đáng tin cậy để xác thực các giao dịch mới. Một cách để xác thực giao dịch mới là sử dụng cơ chế Proof-of-Stake (PoS). Cơ chế PoS cho phép các nhà đầu tư đặt tiền điện tử của họ vào nhóm đặt cược để kiếm phần thưởng đặt cược từ các giao thức tiền điện tử.

Các nhà đầu tư bắt đầu bằng cách giao tài sản của họ làm tài sản thế chấp cho người xác nhận. Giao thức tiền điện tử chọn một trong những người tham gia này để xác nhận một giao dịch mới.

Nếu giao dịch được xác thực thành công, người tham gia sẽ kiếm được tiền điện tử làm phần thưởng.

Những loại tài sản nào có thể được đặt cược?

Bất kỳ mã thông báo nào có mạng sử dụng cơ chế PoS để xác thực các giao dịch của nó đều có thể được đặt cược. Lợi nhuận bạn có thể kiếm được từ việc đặt cược phụ thuộc vào Lợi nhuận phần trăm hàng năm (APY) được đặt bởi từng giao thức tiền điện tử.

Kiểm tra tỷ giá của một số loại tiền điện tử đặt cược phổ biến trên Omni

Ưu điểm của việc đặt cược là gì?

Mô hình đặt cược ra đời để giải quyết các vấn đề đặt ra bởi một cơ chế xác thực khác được gọi là Proof-of-Work (PoW). Nhiều loại tiền điện tử PoW (ví dụ như Bitcoin) nhận được chỉ trích vì lãng phí quá nhiều điện và mất quá nhiều thời gian để xác thực giao dịch. Cơ chế PoS sử dụng ít điện hơn và cũng nhanh hơn trong việc xác thực các giao dịch.

Vì những lợi ích này, mô hình PoS ngày nay đang đạt được nhiều sức hút hơn. Trên thực tế, Ethereum, đã sử dụng mô hình PoW, đang chuyển toàn bộ mạng của mình sang cơ chế PoS vào tháng 9 năm 2022!

Tại sao tôi nên đặt cược tài sản của mình?

Bằng cách đặt cược tài sản của mình, bạn đang giúp hỗ trợ cơ chế đồng thuận phi tập trung của blockchain.

Nhiều nhà đầu tư cũng đặt cược tài sản của họ vì đó là một cách thụ động để kiếm lợi nhuận. Bất kỳ ai cũng có thể đặt cược tài sản PoS của họ. Việc đặt cược có thể dễ dàng và đơn giản với các công cụ phù hợp. Một trong những cách đó là bắt đầu với Omni, nó cho phép bạn đặt cược chỉ trong vòng ba lần nhấn, giúp bạn bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay!

Download Omni to access all of Web 3 with just one app

Download Android APK

Omni app

Scan to download
Omni App