Steakwallet is now OMNI
Read the Announcement
Cover image for LIQUID STAKING LÀ GÌ?

LIQUID STAKING LÀ GÌ?

Liquid staking có thể hiểu là đặt cược thanh khoản, nó tương tự như đặt cược thông thường nhưng có lợi ích bổ sung là cung cấp cho người đặt cược quyền truy cập vào bản đại diện có tính thanh khoản cho tài sản đặt cược của họ.

Đặt cược là quá trình ủy quyền các mã thông báo được sử dụng để xác thực các giao dịch trong các blockchain mà những blockchain này sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake. Các nhà phân phối được khuyến khích ủy quyền mã thông báo của họ vì điều này giúp họ kiếm được phần thưởng. Với việc đặt cược thường xuyên, tài sản đặt cược sẽ bị khóa. Vì vậy, những người đặt cược không có quyền truy cập vào tài sản đã đặt cọc của họ cho đến khi họ hủy bỏ mã thông báo của mình. Một hạn chế lớn của điều này là người dùng không thể tận dụng tài sản đặt cọc của họ để truy cập vào hệ sinh thái DeFi. Thay vào đó, họ sẽ phải hủy bỏ đặt cược mã thông báo của mình, điều này không chỉ dẫn đến việc tiêu phí thời gian chờ đợi mà còn mất cả lợi nhuận. Ngoài ra, nếu các nhà đầu tư đặt cược có tính thanh khoản đối với các mã thông báo đã đặt cược của họ, họ sẽ có thể tạo ra lợi nhuận bổ sung từ các tài sản đó.

Đây là lý do tại sao đặt cược thanh khoản trở nên hấp dẫn. Việc có quyền truy cập vào các mã thông báo đã đặt cược cho phép các nhà đầu tư giao dịch hoặc cho mượn tài sản đó ở nơi khác để kiếm thêm lợi nhuận và tương tác với các cơ hội khác trong DeFi-Verse. Đặt cược thanh khoản đã khuyến khích người dùng tham gia nhiều hơn vào việc đặt cược đơn giản bởi vì nó mang lại cho người dùng một loạt các lợi thế.

Bạn có thể tìm hiểu cách có thể sử dụng tài sản đặt cược thanh khoản của mình là điều hướng Màn hình Khám phá Omni (Omni Explore Screen). Nhóm của chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách đủ loại dự án và cơ hội để bạn kiếm tiền cũng như học hỏi từ đó! Đặt cược, khám phá và kiếm tiền thông qua một ứng dụng.

Điều gì xảy ra khi tôi đặt cược thanh khoản?

Ứng dụng Omni là cách dễ nhất để bắt đầu với Liquid staking. Omni chọn ra những người chơi lớn nhất trong DeFi cho các giải pháp đặt cược thanh khoản, điều này rất cần thiết cho vấn đề an ninh mạng. Ví dụ: người dùng muốn đặt cược thanh khoản ETH của họ thông qua Omni sẽ sử dụng hợp đồng đặt cược Lido, hợp đồng này trả lại cho người dùng với tỷ lệ 1:1, đại diện cho số ETH họ đã đặt cược dưới dạng stETH. Mã Lido có nguồn mở, được kiểm toán và được trang bị bởi một chương trình tiền thưởng lỗi mở rộng để giảm thiểu rủi ro. Nó là một trong những mạng được các nhà phân phối sử dụng nhiều nhất để đặt cược thanh khoản.

Với stETH của mình, bạn có thể lấy ý tưởng từ màn hình Explore của chúng tôi để tương tác với các dApp được đề xuất và những cơ hội có thể thưởng thêm thu nhập cho bạn! Omni hỗ trợ đặt cược thanh khoản cho Ethereum, Avalanche, Solana, Polygon và Sushi.

Download Omni to access all of Web 3 with just one app

Download Android APK

Omni app

Scan to download
Omni App