Steakwallet is now OMNI
Read the Announcement
Cover image for CHUỖI BNB LÀ GÌ?

CHUỖI BNB LÀ GÌ?

  • Chuỗi BNB là một mạng mã nguồn mở được hỗ trợ bởi cộng đồng người dùng, những người xác nhận và các nhà phát triển.

  • Chuỗi BNB được chia thành hai chuỗi: Chuỗi Beacon BNB, kiểm soát quản trị và Chuỗi Smart BNB, chạy các lớp đồng thuận và cung cấp khả năng tương thích EVM.

  • BNB được sử dụng làm mã thông báo gốc của chuỗi. Binance bắt đầu đưa BNB đến tay mọi người dùng trong tương lai để nó trở thành mã thông báo tiện ích tối ưu.

Những người quen thuộc với Binance có thể liên kết chuỗi BNB với Binance, nền tảng trao đổi tập trung. Tuy nhiên, chuỗi BNB lớn hơn và phi tập trung hơn nhiều so với chính Binance. Chuỗi BNB là một mạng phân quyền, mã nguồn mở, được hỗ trợ và duy trì bởi cộng đồng người dùng, các nhà phát triển, những người xác nhận và người ủy quyền. Chuỗi BNB được chia thành hai chuỗi con hoạt động song song: Chuỗi Beacon BNB coi trọng quản trị và Chuỗi Smart BNB, vận hành các lớp đồng thuận, với các trung tâm cho nhiều chuỗi. Chuỗi Chain cũng tương thích với EVM, nó phép các nhà phát triển Ethereum di chuyển các hợp đồng thông minh Ethereum của họ sang Chuỗi Smart BNB mà không cần viết mã từ đầu. Khả năng tương tác này cho phép các nhà phát triển di chuyển từ Ethereum, triển khai các dApp của họ nhanh hơn trên blockchain BNB.

Mã thông báo BNB ban đầu được tạo dưới dạng mã thông báo ERC-20 khi nó được tạo lần đầu tiên cùng với Binance vào năm 2017. Tuy nhiên, khi Binance phát triển Chuỗi Smart của mình vào năm 2020, mã thông báo BNB đã phát triển thành mã thông báo gốc cho chuỗi BNB. Ngoài việc sử dụng làm mã thông báo hệ sinh thái cho chuỗi BNB, mã thông báo BNB còn được sử dụng cho phí giao dịch, đặt cược và chuyển tài sản.

Chuối Smart BNB được xây dựng để cung cấp giải pháp có thể mở rộng cho người dùng, một điểm khó khăn mà Ethereum đang phải vật lộn với nó. Chuỗi BNB có phí thấp hơn và giao dịch nhanh hơn trong khi đồng thời có khả năng tương thích với Ethereum đã khiến nó trở thành một đối thủ nặng ký chống lại Ethereum. Chuỗi Smart BNB tự hào có thời gian khối 3 giây nhờ cách sử dụng Bằng chứng cổ phần (PoS) và Bằng chứng quyền hạn (PoA) được ủy quyền để duy trì sự đồng thuận của mạng và bảo mật chuỗi khối. Thông qua cơ chế này, người tham gia phải đặt cược BNB để trở thành người xác thực và được thưởng phí giao dịch.

Nhóm Binance tiếp tục tăng tiện ích của BNB và thúc đẩy chuỗi BNB như một giải pháp có thể mở rộng. Tìm hiểu cách bạn có thể đặt cược BNB .

Download Omni to access all of Web 3 with just one app

Download Android APK

Omni app

Scan to download
Omni App