Steakwallet is now OMNI
Read the Announcement
Cover image for DAPPS LÀ GÌ?

DAPPS LÀ GÌ?

dApp là viết tắt của Ứng dụng phi tập trung (Decentralized App). dApps được xây dựng bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh để cung cấp cho người dùng các ứng dụng dựa trên blockchain. Sự đa dạng của các dApp ở chỗ, nó có thể là những trò chơi như CrabadaStepN, đến các ứng dụng Defi như CurveAAVE.

Các dApp làm cho hệ sinh thái blockchain trở nên năng động hơn và cung cấp các sản phẩm thay thế dựa trên blockchain cho các ứng dụng tập trung. Ví dụ, có các ứng dụng phi tập trung cho các mạng xã hội như LensterPhaver.

dApps DeFi cũng đã tái hiện lại cách hoạt động của việc vay và cho vay trong lĩnh vực Tài chính. Ví dụ: các giải pháp dựa trên blockchain như Các Nhà tạo lập Thị trường Tự động (AMMs) cung cấp một nhóm thanh khoản cho người cho vay và người vay để gửi và rút tài sản mà không cần người trung gian. Điều này khác với cách cho vay và đi vay điển hình hoạt động trong tài chính truyền thống, ở đó cần phải có một bên thứ ba để xây dựng kết nối giữa người mua và người bán.

Hầu hết các dApp vẫn đang ở giai đoạn đầu và trạng thái của chúng hiện nay được so sánh với giữa những năm 90 trong thời kỳ bùng nổ Internet, khi các công ty như Netscape và ebay được thành lập. Các dApps nhằm mục đích cung cấp những giải pháp phi tập trung cho các vấn đề trong thế giới thực giống như các công ty internet đầu tiên đã làm vào những năm 90 và 2000. Nhiều người rất hào hứng về công nghệ blockchain và các dApp có khả năng phá vỡ các ngành công nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế trong tương lai.

Download Omni to access all of Web 3 with just one app

Download Android APK

Omni app

Scan to download
Omni App