Steakwallet is now OMNI
Read the Announcement
Cover image for RỦI RO KHI CỌC SOL

RỦI RO KHI CỌC SOL

Do sự phát triển của thị trường tiền mã hoá, ngày càng có nhiều cách kiếm tiền thụ động. Việc cọc (staking) tiền mã hoá đã trở thành một chiến lược phổ biến để tạo ra nguồn thu nhập cho các nhà đầu tư vì vừa dễ dàng thực hiện vừa có thể giảm thiểu rủi ro so với các chiến lược khác. Mặc dù việc cọc tiền tạo ra lợi nhuận từ các tài sản mã hoá với nguy cơ rủi ro thấp hơn, tuy nhiên cũng giống như tất cả các hình thức đầu tư khác, chiến lược này cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

Trong bài phân tích này, chúng tôi sẽ tập trung vào 3 rủi ro chính cần cân nhắc khi cọc mã thông báo Solana nhằm đảm bảo bạn có đầy đủ thông tin trước khi khóa SOL.

Rủi ro về thị trường

Đây là kiểu rủi ro thường bị các nhà đầu tư bỏ qua khi cọc tài sản mã hoá, chỉ sự biến động tiêu cực về giá của tài sản được cọc.

Các sản phẩm và bản nâng cấp mới liên tục được triển khai đồng thời các chu kỳ thị trường chiếm ưu thế đã giúp thị trường tiền mã hoá không ngừng phát triển. Quá trình phát triển này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tài sản bạn cọc.

Ví dụ: nếu bạn cọc SOL với tỷ suất lợi nhuận hằng năm là 20% nhưng giá trị của SOL lại giảm 65% do điều kiện thị trường thì có nghĩa là bạn vẫn sẽ bị lỗ dù nhận được tiền lãi từ tỷ suất lợi nhuận hằng năm của mình.

Trước khi cọc SOL, bạn không chỉ cần phải xem xét tỷ suất lợi nhuận hằng năm mà còn phải phân tích toàn diện thị trường.

Rủi ro thanh khoản

Tính thanh khoản chỉ mức độ linh động trong việc sử dụng các mã thông báo đồng thời giảm thiểu biến động giá, đây là một rủi ro quan trọng khác mà nhà giao dịch cần phải xem xét trước khi cọc tài sản của mình.

Ví dụ: nếu bạn cọc một loại tiền mã hoá thay thế (altcoin) có giá trị vốn hoá nhỏ và muốn kiếm lợi nhuận bằng cách bán tài sản của bạn hoặc chuyển đổi thành BTC hoặc một loại tiền ổn định (stablecoin), thì điều đó sẽ hơi khó khăn vì nhu cầu thấp, biến động cao và khối lượng giao dịch thấp hơn so với các mã thông báo lớn.

Cần lưu ý tài sản của bạn cũng sẽ mất đi tính thanh khoản khi SOL bị khóa. Một khi đã quyết định cọc mã thông báo SOL, bạn sẽ không thể bán, rút ra hoặc hoán đổi chúng với một tài sản khác trước khi kết thúc thời hạn cọc. Nếu bạn muốn huỷ cọc để lấy lại khả năng thanh khoản thì cần phải chờ một thời gian thì mã thông báo của bạn mới được mở khoá. Thời gian mở khóa của mội loại tài sản sẽ khác nhau, nhưng đối với SOL, bạn cần phải đợi 4 ngày kể từ thời điểm hủy cọc thì các mã thông báo SOL của bạn mới lấy lại được khả năng thanh khoản.

Để tránh tình trạng mất khả năng thanh khoản, hãy cẩn thận khi cọc và chỉ cọc những tài sản có khối lượng giao dịch cao trên một nền tảng uy tín như Omni.

Rủi ro với bên xác thực (validator)

Một trong những rủi ro chính khi vận hành một điểm xác thực là phải am hiểu kỹ thuật nhằm đảm bảo mọi thứ được thiết lập một cách chính xác. Các điểm cọc cần phải hoạt động liên tục để đảm bảo lợi nhuận tối đa và bất kỳ sự gián đoạn nào xảy ra trong thời gian cọc sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả.

Ngoài ra, nếu một điểm xác thực hoạt động sai sẽ phải chịu một số hình thức xử phạt ảnh hưởng đến lợi nhuận khi cọc. Một số hình thức xử phạt bao gồm:

  1. Trừ cọc (Slashing) - một phần tiền đã cọc của bên xác thực giao dịch sẽ bị trừ do có hành vi sai phạm. Tiền thường sẽ được trừ theo tỷ lệ phần trăm nhất định. Trong một số trường hợp, tỷ lệ phần trăm của các hình thức xử phạt sẽ khác nhau tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của hành vi. Ví dụ: mức phạt trừ tiền do ngừng hoạt động (downtime) có thể khá nhẹ (bị trừ .01%), trong khi mức xử phạt cho hành vi ký hai lần có thể nặng hơn rất nhiều (bị trừ 5%).

  2. Giam lỏng (Jailing) - bên xác thực có thể bị giam lỏng nếu ngừng hoạt động trong thời gian quá lâu hoặc xác thực hai lần cho cùng một block. Khi bị giam lỏng, bên xác thực sẽ không được hoạt động cho đến khi gỡ bỏ lệnh giam lỏng.

Một số hình thức xử phạt khi vận hành một điểm xác thực trên chuỗi Solana bao gồm:

  1. Trừ cọc - Solana triển khai quy định trừ cọc, nếu vi phạm, thì một phần tiền cọc của bên xác thực vi phạm sẽ bị trừ đi. Mỗi phiếu bầu có thời gian khóa tương ứng (thời gian PoH) đại diện cho thời gian bằng bất kỳ phiếu bầu bổ sung nào từ bên xác thực đó phải nằm trong PoH có chứa phiếu bầu ban đầu hoặc một phần tiền cọc của bên xác thực có thể bị trừ đi. Thời gian này bằng số phiếu bầu PoH ban đầu và toàn bộ số phiếu bầu PoH bổ sung.

Bạn có thể đọc toàn bộ nguyên tắc đối với việc điều hành một điểm xác thực với Solana tại đây.

Mặc dù việc thanh khoản tiền cọc là tương đối an toàn, bạn vẫn cần phải lựa chọn đúng bên xác thực để cọc mã thông báo của mình. Tìm hiểu thêm về cách cọc SOL với một bên xác thực uy tín như Figment.

Download Omni to access all of Web 3 with just one app

Download Android APK

Omni app

Scan to download
Omni App