Steakwallet is now OMNI
Read the Announcement
Cover image for RỦI RO KHI THANH KHOẢN TIỀN CỌC ETH

RỦI RO KHI THANH KHOẢN TIỀN CỌC ETH

Omni - Ngày 24 tháng 8 năm 2022 Lido Staked Ether (stETH) Người mới bắt đầu

Do sự phát triển của thị trường tiền mã hoá, ngày càng có nhiều cách kiếm tiền thụ động. Việc cọc (staking) tiền mã hoá đã trở thành một chiến lược phổ biến để tạo ra nguồn thu nhập cho các nhà đầu tư vì vừa dễ dàng thực hiện vừa có thể giảm thiểu rủi ro so với các chiến lược khác. Mặc dù việc cọc tiền tạo ra lợi nhuận từ các tài sản mã hoá với nguy cơ rủi ro thấp hơn, tuy nhiên cũng giống như tất cả các hình thức đầu tư khác, chiến lược này cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

Cụ thể, việc cọc tiền ETH tiềm ẩn một số rủi ro khi cọc bằng các giao thức thanh khoản tiền cọc. Bài viết này sẽ tập trung chủ yếu vào các rủi ro liên quan đến thanh khoản tiền cọc với Lido, tuy nhiên những rủi ro này cũng thường xảy ra với việc thanh khoản tiền cọc ETH.

Bảo mật hợp đồng thông minh

Có một rủi ro cố hữu là hợp đồng thông minh từ nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản tiền cọc của bạn có thể có lỗ hổng hoặc lỗi. Ví dụ, Lido là một trong những dịch vụ thanh khoản tiền cọc lớn nhất. Mặc dù mã của Lido là mã nguồn mở, đã được kiểm tra và được bảo hiểm bởi một chương trình săn lỗi nhận thưởng mở rộng để giảm thiểu rủi ro, hãy lưu ý rằng bạn đang tham gia vào một nhóm cọc tiền với những rủi ro nhất định.

ETH 2.0 - Rủi ro về kỹ thuật

Nhóm cọc tiền ETH được xây dựng với công nghệ thử nghiệm đang trong quá trình phát triển và không có gì đảm bảo rằng công nghệ PoS của Ethereum không có lỗi. Mọi lỗ hổng từ Ethereum đều kéo theo rủi ro mất cọc, cũng như rủi ro biến động về khả năng thanh khoản ETH đã cọc.

ETH 2.0 - Rủi ro về mức độ chấp nhận

Nếu bạn cọc tiền với một bên xác thực cung cấp dịch vụ đại diện cho số ETH của bạn, chẳng hạn như stETH với Lido, thì giá trị khoản stETH của bạn sẽ gắn liền với những phần thưởng cọc tiền liên quan đến chuỗi báo hiệu của Ethereum. Nếu PoS của Ethereum không đạt được mức chấp nhận quy định thì có thể xảy ra biến động đáng kể về giá trị của ETH và stETH.

Rủi ro về quản lý khóa DAO

Ether cọc thông qua DAO của Lido được nắm giữ trên nhiều tài khoản sử dụng một chương trình ngưỡng đa chữ ký để giảm thiểu rủi ro trong việc nắm giữ. Nếu những người ký tên của một ngưỡng nhất định bị mất cổ phần quan trọng, bị tin tặc đột nhập hoặc có hành vi sai trái thì tiền có nguy cơ bị khóa.

Rủi ro bị trừ cọc (Slashing)

Các bên xác thực của ETH có nguy cơ bị phạt bằng hình thức trừ tiền cọc tối đa lên đến 100% số tiền cọc chiu5 rủi ro nếu bên xác thực không thể xác thực giao dịch. Để giảm thiểu rủi ro này, Lido chia tiền cọc cho nhiều nhà khai thác node chuyên nghiệp và có uy tín với các thiết lập không đồng nhất, với biện pháp giảm thiểu bổ sung bằng hình thức bảo hiểm được thanh toán từ phí Lido.

Rủi ro về giá stETH

Người dùng có thể gặp rủi ro tỷ giá hối đoái của stETH có thể thấp hơn giá trị vốn có của nó do các các quy định hạn chế rút tiền trên Lido, khiến cho việc kinh doanh chênh lệch giá và tạo lập thị trường không có rủi ro trở nên bất khả thi.

DAO của Lido có nhiệm vụ giảm thiểu các rủi ro trên và loại bỏ chúng hoàn toàn cho đến mức khả thi. Mặc dù vậy, rủi ro vẫn có thể tồn tại.

Mặc dù việc thanh khoản tiền cọc là tương đối an toàn, bạn vẫn cần phải lựa chọn đúng bên xác thực để cọc mã thông báo của mình. Tìm hiểu thêm về cách cọc tiền ETH với một bên xác thực uy tín như Lido.

Download Omni to access all of Web 3 with just one app

Download Android APK

Omni app

Scan to download
Omni App