Steakwallet is now OMNI
Read the Announcement
Cover image for CÁCH CỌC TIỀN BNB

CÁCH CỌC TIỀN BNB

 1. Hãy nhấn vào Earn (Kiếm tiền) trên màn hình chính.

 2. Cuộn xuống và chạm vào BNB.

 3. Lúc này bạn sẽ được chuyển đến màn hình cọc tiền BNB.

  1. Lưu ý: Ngoài 1 BNB theo yêu cầu tiền cọc tối thiểu ra, bạn cần phải có ít nhất là 0,05 BNB để thanh toán phí gas.

 4. Nhấn Stake (Cọc).

 5. Lúc này màn hình Staking Info (thông tin cọc tiền) sẽ hiện ra. Nhấn vào Lets go! (Bắt đầu)

 6. Nhập số lượng BNB bạn muốn cọc.

 7. Nhấn vào Next (Tiếp theo).

 8. Kiểm tra Phí của mạng, sau đó nhấn

  1. Lưu ý: Bạn có thể nhấn vào mũi tên sổ xuống nằm cạnh Average (Trung bình) để chọn số tiền phí của mạng. Hãy chọn mức phí mạng mà Omni đề xuất để đảm bảo giao dịch của bạn được xử lý đúng cách. Confirm Stake (Xác nhận đặt cọc).

 9. Nhấn Confirm Stake (Xác nhận cọc).

Download Omni to access all of Web 3 with just one app

Download Android APK

Omni app

Scan to download
Omni App