Steakwallet is now OMNI
Read the Announcement
Cover image for CÁCH THANH KHOẢN TIỀN CỌC MATIC (STMATIC)

CÁCH THANH KHOẢN TIỀN CỌC MATIC (STMATIC)

 1. Nhấn vào Earn (Kiếm tiền) trên màn hình chính.

 2. Trong mục Liquid Staking (Thanh khoản tiền cọc), chọn stMATIC.

 3. Lúc này bạn sẽ được chuyển đến màn hình thanh khoản tiền cọc MATIC.

  1. Lưu ý: Bạn cần phải có tối thiểu là 0,05 MATIC để đặt cọc và một ít ETH để thanh toán phí gas.

 4. Nhấn Stake MATIC (Cọc MATIC).

 5. Lúc này màn hình Staking Info (thông tin cọc tiền) sẽ hiện ra. Nhấn vào Lets go! (Bắt đầu)

 6. Nhập số lượng tiền cọc MATIC mà bạn muốn thanh khoản.

 7. Nhấn vào Next (Tiếp theo).

 8. Kiểm tra phí của Mạng, sau đó nhấn Confirm Stake (Xác nhận cọc).

  1. Lưu ý: Bạn có thể nhấn vào mũi tên sổ xuống nằm cạnh 

   Average (Trung bình) để chọn số tiền phí của mạng. Hãy chọn mức phí mạng mà Omni đề xuất để đảm bảo giao dịch của bạn được xử lý đúng cách.

 9. Nhấn Confirm Stake (Xác nhận cọc).

Download Omni to access all of Web 3 with just one app

Download Android APK

Omni app

Scan to download
Omni App