Steakwallet is now OMNI
Read the Announcement
Cover image for Cách thanh khoản stake AVAX (sAVAX)

Cách thanh khoản stake AVAX (sAVAX)

 1. Hãy nhấn vào Earn (Kiếm tiền) trên màn hình chính.

 2. Trong mục Liquid Staking (Thanh khoản tiền cọc), chọn sAVAX

 3. Lúc này bạn sẽ được chuyển đến màn hình thanh khoản tiền cọc AVAX.

  • Lưu ý: Bạn cần ít nhất 0,05 AVAX để cọc và thanh toán phí gas. Thông thường, khi mạng không bị nghẽn, giao dịch của bạn sẽ có giá thấp hơn 0,05 AVAX.

 4. Nhấn Stake AVAX (Cọc AVAX).

 5. Lúc này màn hình Staking Info (thông tin cọc tiền) sẽ hiện ra. Nhấn vào Let's go! (Bắt đầu)

 6. Nhập số lượng tiền cọc AVAX mà bạn muốn thanh khoản.

 7. Nhấn vào Next (Tiếp theo).

 8. Kiểm tra phí của Mạng, sau đó nhấn Confirm Stake (Xác nhận cọc).

  • Lưu ý: Bạn có thể nhấn vào mũi tên sổ xuống nằm cạnh Average (Trung bình) để chọn số tiền phí của mạng. Hãy chọn mức phí mạng mà Omni đề xuất để đảm bảo giao dịch của bạn được xử lý đúng cách.

 9. Nhấn Confirm Stake (Xác nhận cọc).

Download Omni to access all of Web 3 with just one app

Download Android APK

Omni app

Scan to download
Omni App